Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

I półrocze 2013 roku - podsumowanie

 Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte poprzez:

 

 • zapewnienie schronienia osobom w kryzysie
 • całościową pomoc terapeutyczną , psychologiczną, prawną, socjalną oraz pedagogiczną
 • wszechstronną pomoc osobom po przemocy domowej (stacjonarną, ambulatoryjną a także telefoniczną)
 • różne formy terapii wspierającej : kulinarna, psychoterapia i inne wg potrzeb
 • działalność  informacyjno - szkoleniowa obejmująca tematyką sytuacje problemowe występujące na terenie powiatu – przemoc, alkoholizm, bezdomność
 • pomoc w usamodzielnieniu się  w wychodzeniu z bezdomności – „Program na wyjście”

 

 

Pedagodzy: pracowali z matkami i dziećmi.

Kobietom: (matkom) pomagali w wyborze najlepszych metod wychowawczych, wspierali matki, które chciały lepiej poznać same siebie w roli rodzica

 • odkrywać swoje rodzicielskie zasoby
 • uczyć się dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem
 • rozpoznawania potrzeb dziecka oraz własnych
 • asertywności rodzicielskiej
 • rozwiązywania konfliktów w relacji z dzieckiem
 • radzenia sobie z emocjami dziecka oraz własnymi

Praca z dziećmi polegała na: poprawieniu funkcjonowania dzieci, zagospodarowanie czasu wolego dzieci (zajęcia indywidualne i grupowe w formie gier i zabaw rekreacyjnych i ogólnorozwojowych

 • wyrażaniu uczuć
 • odbudowywaniu i zwiększaniu poczucia własnej wartości, siły
 • integrowaniu zaistniałych więzi
 • wykorzystywaniu wszelkich możliwości i umiejętności szukania pomocy
 • pokazaniu, że nie są same ze swoimi problemami
 • poprawieniu funkcjonowania w rodzinie, grupie, Ośrodku.

 

Psycholog pomagał wydźwignąć się z kryzysu kobietom i ich dzieciom  poprzez niwelowanie powracających doświadczeń i urazów,  wychodzenie z depresji, paraliżu, zamykania się, odrętwienia.

Pracownik socjalny: pracował nad każdą rodziną

 • regulował jak najszybciej sytuacje socjalną rodziny (zasiłki, świadczenia, ubezpieczenia, rejestrację w PUP itd. )
 • przeprowadzał  wszystkie wywiady środowiskowe dla OPS-ów.
 • pisał o udostępnienie danych osobowych, aktów (kobiety nie mają wielu dokumentów)
 • wypełniał wnioski, pilotował sprawy w urzędach

Terapeuta – praca psychologa, pedagoga, prawnika wspierana była dodatkowo pomocą terapeutyczną – po to, by przerwać zachowania przemocowe  (ofiar przemocy domowej), poprawić umiejętności radzenia sobie w życiu, spowodować wzrost własnej wartości, mocy.  Praca terapeutyczna z kobietami w ośrodku odbywała się indywidualnie i grupowo przez cały czas.

Prawnik:

 • bronił prawnie kobiety i małoletnie dzieci  
 • pełna informacja i pomoc prawna w pisaniu pozwów do sądu 
 • alimenty, ustalenie miejsca pobytu dzieci, 
 • ograniczenie praw rodzicielskich  
 • przemoc wobec rodziny, rozwód, podział majątku 
 • inne ważne pisma prawne do urzędów

Ośrodek prowadził również pomoc ambulatoryjną dla osób spoza Ośrodka – wsparcie ambulatoryjne dotyczyło bardzo różnych problemów: od przemocy, jej różnych form, możliwości znalezienia schronienia dla ofiar, problemów alkoholowych członka rodziny, problemów z dziećmi, problemów w pracy zawodowej, nie radzenia  sobie w różnych trudnościach życia rodzinnego, codziennego, rozwodu, separacji, co w razie rozwodu z dziećmi, niepłacenia alimentów po pomoc w sformułowaniu pism, wniosków, oraz wskazania do „ kogo” dalej się udać.

 1. W miesiącu styczniu ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.
 2. Kierownik ośrodka jest członkiem zespołów interdyscyplinarnych w Gostyniu, Pogorzeli, Poniecu i Piaskach, w związku z czym przez cały rok uczestniczy w spotkaniach tych zespołów.
 3. Jedną z mieszkanek ośrodka odwiedziła komisja mieszkaniowa w związku z wnioskiem kobiety o przydział lokalu socjalnego.
 4. Kierownik ośrodka uczestniczył w „Noworocznym Spotkaniu Sponsorów” zorganizowanym w Domu Dziecka  w Bodzewie.
 5. W miesiącu lutym do ośrodka została przyjęta matka z dzieckiem w ramach programu „Zima 2012- 2013”.
 6. Pedagog ośrodka został zaproszony  przez dzieci przebywające w ośrodku do przedszkola w Piaskach na spotkanie z okazji dnia babci i dziadka.
 7. Kierownik ośrodka uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej w Gostyniu w  sprawie jednej z rodzin mieszkających w Ośrodku.
 8. Dowiezienie jednej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.
 9. Pracownicy ośrodka pełnili dyżur w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w dniu 1 marca w celu udzielania porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
 10. 5 marca kierownik ośrodka Anna Sowula była w sejmie. Konferencja pod patronatem Pani Ewy Kopacz „Pomoc kobietom ofiarom przestępstw” Spotkali się tam pracownicy służby więziennej, kuratorzy, prokuratorzy, policjanci, ośrodki interwencji i innych organizacji pozarządowych zajmujące się tą problematyką.
 11. 8 marca przy kawie i ciastku  obchodziliśmy „Dzień Kobiet”.
 12. W marcu Kierownik uczestniczył w uroczystości wręczenia certyfikatów przez Burmistrza Gostynia potwierdzających przyznanie dotacji  na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez Gminę Gostyń.
 13. Pracownicy uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych przez Przeora Konwentu Bonifratrów.
 14. Spotkania zespołów interdyscyplinarnych w Gostyniu i Poniecu.
 15. 20 maja Pani kierownik ośrodka była jednym z prelegentów w inauguracyjnej regionalnej konferencji na temat krajowej oraz regionalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencja została zorganizowana przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu Ds. Równego Traktowania.
 16. Kierownik ośrodka uczestniczył w szkoleniu rodzin zastępczych w Dymaczewie.
 17. W miesiącu maju została zorganizowana grupa robocza w Gostyniu w sprawie jednej z rodzin mieszkających w ośrodku.
 18. Kobiety – mieszkanki zrobiły  porządki wokół ośrodka.
 19. Przed ośrodkiem zostały posadzone kwiaty w gazonach i zagospodarowano klomb na którym posadzono stokrotki.
 20. W ośrodku zostały pomalowane drzwi, a także ściany na korytarzu i w kuchni. Prace te zostały wykonane przez mieszkanki i personel.
 21. Ośrodek zakupił nowe meble do kuchni – stare były już bardzo zniszczone.
 22. Do ośrodka zakupiono również czujniki dymu.
 23. Wizyta Generała Bonifratrów  w ośrodku,  personel uczestniczył w wspólnym spotkaniu.
 24. Dowiezienie mebli do jednej z potrzebujących rodzin.
 25. Dowiezienie kobiety do sądu w Gostyniu, sprawa o ustalenie miejsca pobytu dzieci.
 26. Kolejne dowiezienie kobiety do sądu  i wsparcie jej w spawie o alimenty.
 27. Wizyta gości z Holandii – przywiezienie darów dla mieszkańców ośrodka - szczególnie dzieci.
 28. Obchody Dnia Matki przy kawie i ciastku.
 29. Dowiezienie matki z dzieckiem do okulisty w Gostyniu.
 30. Uroczysty Dzień Dziecka – przygotowanie drobnych upominków.
 31. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w czerwcu w zespole interdyscyplinarnym na Piaskach.
 32. Kobiety w ośrodku zrobiły generalne sprzątanie piwnicy.
 33. Personel oraz mieszkańcy ośrodka przygotowali sałatkę owocową na festyn zorganizowany przez Szpital i Konwent Bonifratrów na Marysinie z okazji „Dnia dziecka”.
 34. Kierownik ośrodka uczestniczył w spotkaniu formacyjno – integracyjnym zorganizowanym przez Konwent Bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 35. Jedna z kobiet przez tydzień przebywała z 7 – letnim synem w szpitalu w Gostyniu z powodu niewydolności górnych dróg oddechowych.
 36. Dowiezienie matki i dwuletniego dziecka do szpitala w Gostyniu (angina ropna) dziecko zostało w szpitalu na obserwacji.
 37. Personel zorganizował wyjazd do ZOO we Wrocławiu dla dzieci i kobiet z ośrodka.
 38. Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla kobiet, mieszkanek ośrodka, które będą się wyprowadzać do mieszkań socjalnych.
 39. Stała współpraca z ośrodkami Pomocy Społecznej.
 40. Kierownik ośrodka uczestniczyła w trzydniowej konferencji  pt. „Interwencja Kryzysowa – dokonania i perspektywy” w Nowym Sączu.
 41. Dowiezienie jednej z kobiet na sprawę rozwodową do Leszna.
 42. Wyprowadzka jednej kobiety do mieszkania socjalnego w Koźminie.

Ośrodek nie zatrudnia żadnego woźnego ani sprzątaczki przez cały rok w ośrodku personel, a także kobiety w nim mieszkające robią porządki wokół budynku, zimą odgarniają śnieg, latem dbają o klomby i zieleń, wewnątrz budynku sprzątają, robią drobne naprawy a także niewielkie remonty takie jak malowanie ścian, drzwi i okien. Dodatkowo prowadzona jest terapia kulinarna – wspólne gotowanie obiadów ma  na celu: uczenie nowych umiejętności, gospodarowanie pieniędzmi poprzez przyrządzenie dania z produktów, które aktualnie posiadamy i na które nas stać, estetyczne i higieniczne podanie owego dania, integracja osób mieszkających w ośrodku, a także pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu. 

 

W okresie od 01.01.2013 do 30 .06.2013 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

 • Schronienie : 23 osoby  w tym 11 kobiet i 12 dzieci. 
 • Opuściło Ośrodek  osób 14  w tym 6 kobiet  + 8  dzieci, 
 • Pomoc rzeczowa : meble i wyposażenie dla 3 rodzin, dla dwóch osób leżących – materace, koce pościele. 
 • Pomoc rzeczowa (ubrania i buty ) dla 10 rodzin. 
 •  Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 111 osób 
 •  Z pomocy telefonicznej  42 osoby 
 •  Z pomocy psychologa – 59 osób 
 •  Z pomocy prawnej – 64 osoby.