Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2012

Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte poprzez:

 • całościowa pomoc terapeutyczną , psychologiczną, prawną, socjalną oraz      
 • pedagogiczną  
 • wszechstronna pomoc osobom po przemocy domowej (stacjonarną, ambulatoryjną a także telefoniczną)
 • różne formy terapii wspierającej : kulinarna, psychoterapia,  i inne wg potrzeb
 • działalność  informacyjno- szkoleniowa obejmująca tematyką sytuacje problemowe występujące na terenie powiatu – przemoc, alkoholizm, bezdomność 
 • pomoc w usamodzielnieniu się  w wychodzeniu z bezdomności – „Program na wyjście”

 

 

 1. Pracownicy Ośrodka byli obecni na ślubie jednej z byłych mieszkanek ośrodka.
 2. Dowożenie na wizyty do ginekologa mieszkanki ośrodka, która jest w ostatnim miesiącu ciąży.
 3. Przygotowanie kobiety do porodu.
 4. Przygotowanie wyprawki dla niemowlaka: wózek, wanienka, nosidełko, ubrania dla malucha, zakup środków do pielęgnacji noworodka.
 5. Odebranie matki z dzieckiem z oddziału położniczego w drugiej dobie po porodzie. Waga dziecka 2200 gram.
 6. Pomoc w pierwszych dniach matce w opiece nad dzieckiem /personel i mieszkanki.
 7. Dbanie o teren wokół ośrodka – wspólne prace /personelu jak i mieszkanek.
 8. W ośrodku zakończyły praktykę dwie studentki.
 9. O ośrodku pisano dwie prace magisterskie oraz jedną licencjacką - pomoc pracowników ośrodka w zredagowaniu tych prac.
 10. Kierownik ośrodka uczestniczy w grupie roboczej  w MGOPS w Gostyniu.
 11. Stały kontakt z pracownikami socjalnymi z MGOPS Gostyń – w związku z problemami kobiet , które są po opieką MGOPS a obecnie mieszkają w ośrodku.
 12. Dowiezienie komputera do dziecka, które zgłosiło się z prośbą do ośrodka - komputer otrzymaliśmy od właściciela firmy gostyńskiej.
 13. Przywiezienie ubrań z Fundacji BIEDA z Kobylina – wydanie tych ubrań osobom zainteresowanym.
 14. Dowożenie kobiet do lekarzy specjalistów: lekarza rodzinnego,  laryngologa, ortopedy
 15. Przygotowanie wyprawki ubraniowej dla jednej z mieszkanek Gostynia.
 16. Uczestniczenie kierownika ośrodka w grupie roboczej w Pogorzeli.
 17. Umówienie oraz dowiezienie kobiety do lekarza specjalisty - psychiatry
 18. Dopilnowanie szczepień noworodka.
 19. Dowiezienie noworodka do kontroli bioderek.
 20. Wyjazd kierownika oraz jednej z mieszkanek – pracującej w Szpitalu u Bonifratrów na coroczny wyjazd integracyjny pracowników Bonifratrów z całej Polski  do Myczkowców - uczestniczenie w szkoleniu.
 21. Jedna z mieszkanek ośrodka wyprowadza się do Internatu Szkół Rolniczych w Grabonogu.
 22. Kierownik ośrodka  organizuje  spotkanie z kierownikiem MGOPS w Gostyniu oraz pracownikiem  socjalnym tegoż ośrodka w celu omówienia sytuacji jednej z mieszkanek BOIKU/ zredagowanie  planu działania i przedstawienie kobiecie ustaleń oraz wysłuchanie jej  opinii na ich temat / wysłanie przez kobietę pisma o przydział lokalu socjalnego.
 23. Prośba kierownika ośrodka do kierownika MGOPS w Koźminie Wlkp. o zwołanie grupy roboczej lub spotkania roboczego w celu omówienia sytuacji jednej z mieszkanek ośrodka pochodzącej w Koźmina. Spotkanie robocze odbyło się w siedzibie MGOPS w Koźminie Wlkp.
 24. Praca w Zespole Interdyscyplinarnym w Poniecu udział kierownika.
 25. Spotkanie Grupy Roboczej w Pogorzeli , udział kierownika, jako placówki która pracowała wcześniej już nad sytuacją rodziny - szczególnie pomoc prawnika oraz motywacyjna kierownika ośrodka.
 26. Zakup drzwi przeciwpożarowych dla ośrodka.
 27. Dokupienie dodatkowych gaśnic.
 28. Załatwiono kobiecie wizytę u stomatologa – problemy z bólem dziąseł
 29. Szczepienia dzieci
 30. Wyjazd z jedną z kobiet do lokalu wynajmowanego przez nią (kobieta otrzymała termin na opuszczenie mieszkania ze względu zaległości w opłacaniu wynajmu) , rozmowa pracownika ośrodka z właścicielami i uzgodnienie terminu zabrania mebli.
 31. Zorganizowanie transportu oraz dwóch mężczyzn do załadowania i przewiezienia wyposażenia mieszkania do magazynu przy budynkach Konwentu Zakonu Bonifratrów na Marysinie.
 32. Pomoc pracownika ośrodka  w załatwieniu spraw w Gazowni, PUP oraz z OPS Gostyń
 33. Sąd Rodzinny w Gostyniu wyznaczył miejsce badania DNA dla jednej z rodzin – potwierdzenie obecności kobiety i dziecka na tych badaniach.
 34. Kierownik ośrodka bierze udział w spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyniu.
 35. Dowiezienie jednej z kobiet na rentgen zębów.
 36. Wizyta Biskupa w Szpitalu uczestnictwo personelu w wspólnym spotkaniu
 37. Dowiezienie jednej z kobiet do PUP w Śremie. Uzgodnienie terminów następnych wizyt oraz terminu szkolenia
 38. Wizyta w ośrodku Komisji Budżetowej Rady Powiatu - Kierownik ośrodka  składał wniosek do Powiatu o dodatkowe środki finansowe na utrzymanie ośrodka.
 39. Zespół Interdyscyplinarny w Piaskach.
 40. Dowiezienie jednej z kobiet do gabinetu chirurga stomatologicznego w celu usunięcia torbieli pod zębami (Jarocin).
 41. Wizyta jednej z kobiet w PUP w Krotoszynie
 42. Szczepienie jednego z dzieci w PIAS – CORDIS
 43. Wyjazd do Wrocławia na badania DNA – kierownik ośrodka wraz z pracownikiem Szpitala.
 44. Wizyta gości z Holandii – przywiezienie darów dla mieszkańców ośrodka - szczególnie dzieci
 45. Wizyta kierownika ośrodka w Starostwie – rozmowa z wicestarostą Sikorą w sprawie zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej oraz możliwości otrzymania  dodatkowych  środków finansowych  – pomoc Pana Sikory  w  doborze firmy, która dokona pomiarów elektrycznych w ośrodku.
 46. Na zaproszenie Domu Dziecka w Bodzewie, kierownik uczestniczy w wyjeździe do zaprzyjaźnionego z nami Domu Dziecka w Wolszynie. Piknik nad Zalewem.
 47. Obchody Dnia Matki  — wyjście z kobietami i ich dziećmi do kawiarenki
 48. Uroczysty Dzień Dziecka – upieczenie tortu
 49. Dowiezienie kobiety do kolejnego  usuwania zębów do Jarocina – będą jeszcze dwie takie wizyty.
 50. Omówienie możliwości zatrudnienia jednej z kobiet, jako salowej w szpitalu z dyrekcją Szpitala.
 51. Załatwienie badań okresowych przez tą kobietę i zaniesienie podania o  pracę .      
 52. Przyjęcie podania oraz wyznaczenie terminu rozpoczęcia pracy
 53. Zawiezienie części wyposażenia do wynajętego przez jedną z kobiet mieszkania.
 54. Kierownik ośrodka uczestniczy w Zespole Interdyscyplinarnym w  Poniecu.               
 55. Wyprowadzka jednej z kobiet do wynajętego mieszkania.
 56. Pomoc w umeblowaniu i wyposażeniu tego mieszkania.
 57. Spotkanie grupy roboczej w Pogorzeli.
 58. Dowiezienie jednej z kobiet na wizytę do specjalisty.
 59. Uczestnictwo kierownika w zespole tworzącym Wielkopolski Model Wspierania Ofiar Przemocy.
 60. Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyniu.
 61. Omówienie sytuacji BOIKU - spotkanie Przeora Konwentu z wicestarostą.
 62. Szkolenie w Dolsku – GKRPA z Pogorzeli
 63. Uczestnictwo pracowników w Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc Dzieciom Ofiarom Przestępstw” organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje.
 64. Dowiezienie jednej z mieszkanek do okulisty na badania
 65. Chrzest jednego z dzieci w Bazylice na Św. Górze
 66. Osadzenie drzwi przeciwpożarowych.
 67. Prace przy obróbce tychże drzwi.
 68. Odnowienie dwóch pokoi mieszkalnych jeden na górze, drugi na dole.
 69. Przeniesienie pokoju zabaw z dołu do góry.
 70. Przeniesienie  magazynu z dołu do góry.
 71. Sprzątanie po przenosinach.
 72. Uprzątnięcie piwnicy.
 73. Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia – sprzątanie ośrodka.
 74. Pieczenie ciast.
 75. Wspólna Wigilia – przygotowanie potraw wigilijnych,  ,dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd- udział Braci  Zakonnych.
 76. Pomoc rzeczowa dla 11 rodzin.
 77. Wyjazdy rodzin na Święta do krewnych.