Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2008

W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

 • pomoc rzeczowa - 1030 osób,
 • pomoc grupowa – 15 osób,
 • pomoc telefoniczna – 35,
 • pomoc prawna - 199 osoby,
 • pomoc psychologa - 209 osób,
 • terapia kulinarna - 144 razy,
 • znalazło schronienie 41 osób – 16 kobiet i 25 dzieci,
 • opuściło ośrodek 30 osób w tym 11 kobiet i 19 dzieci.

 

 • Kierownik Bonieraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Anna Sowula otrzymała nagrodę z Fundacji Familijny Poznań za kreowanie świata przyjaznego dziecku.
 • Kierownik Ośrodka uczestniczyła w spotkaniach z innymi organizacjami w celu opracowania projektu do FIO w związku z pozyskaniem środków finansowych na dalsze prowadzenie przedszkola działającego przy naszej placówce.
 • 14 i 15 maja odbyła się konferencja w Poznaniu zorganizowana przez PISOP na temat „ Współpracy z organizacjami pozarządowymi z zagranicy” pracownicy Ośrodka brali w niej udział.
 • Zorganizowano wyjazd relaksacyjny do gospodarstwa agro – turystycznego w Ludwinowie dla mieszkańców Ośrodka a także dzieci uczęszczających do Familijnego przedszkola działającego w naszym Ośrodku.
 • 30 kwietnia zakończyło swoją działalność Familijne Przedszkole działające w Ośrodku przez rok.
 • Ośrodek otrzymał dotację ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej pt. „Mam moc – zaczynam życie na nowo”.
 • Zarząd Powiatu Gostyńskiego przyznał naszej placówce dofinansowanie na realizację zadania „Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi”.
 • Wizyta w Ośrodku Pani Senator RP Małgorzaty Adamczak.
 • Personel Ośrodka uczestniczył w trzydniowym szkoleniu w Poznaniu „Handel Ludźmi”.
 • 12 czerwca zorganizowano wyjazd relaksacyjno – edukacyjny do pracowni Pana Ptaka rzeźbiarza z Siedmiorogowa.
 • Pracownicy Ośrodka zostali zaproszeni na konferencję „Handel Ludźmi” do Urzędu Wojewódzkiego.
 • 14 czerwca odbyła się wizytacja Ośrodka przez Ojca Zakonnego z Kurii Generalnej.
 • 15 czerwca odbył się festyn w Domu Dziecka w Bodzewie z okazji „Powitania Lata” Ośrodek był odpowiedzialny tam za swoje stanowisko strzeleckie.
 • Personel Ośrodka uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez ROPS w Poznaniu „ Praktyczne aspekty rozliczania dotacji na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Pomocy Społecznej”.
 • W lipcu zwiedzaliśmy ZOO we Wrocławiu. Wyjazd ten został zorganizowany nie tylko dla mieszkańców Ośrodka, ale także dla rodzin z problemami wychowawczymi z siedmiu gmin Powiatu Gostyńskiego.
 • W dniach od 24 – 29 sierpnia 21 osób z naszego Ośrodka uczestniczyło w pięciodniowym wyjeździe relaksacyjno – edukacyjnym do Boszkowa. Pieniążki na zakwaterowanie otrzymaliśmy z dotacji WBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów.
 • W czasie wakacji przez trzy dni matki i dzieci z naszej placówki wypoczywały w Brzedni.
 • Dwunastego września Ośrodek zorganizował „piknik integracyjny”. W pikniku uczestniczyli pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Gostyńskiego, a także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
 • Trzynastego września Ośrodek miał swoje stoisko z sałatkami owocowymi na IX Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „ Bez Barier – Święta Góra 2008”.
 • Pracownicy Ośrodka w dniach od 19 – do 20 września uczestniczyli w V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych – Konferencja „Rzeczpospolita Obywatelska” Warszawa 2008.
 • Personel Ośrodka uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny z Leszna pt.” Podatność na sugestie dziecka wykorzystywanego seksualnie. Aspekty psychologiczne i prawne”.
 • Kierownik Ośrodka została zaproszona na sympozjum „ Rodzina wielodzietna nadzieją społeczeństwa”.
 • Demokratyczna Unia Kobiet wspólnie z Therapeutische Frauenberatung z Gettingen z Dolnej Saksonii rozpoczęła na terenie Poznania i Wrocławia realizację międzynarodowego projektu „ Workshop” do tworzenia struktur współpracy i rozwijania odpowiednich koncepcji wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą w Wielkopolsce. W ramach tego projektu na początku października zorganizowano wyjazd ekspertów do Getyngi. Uczestniczyli w nim przedstawiciele trzech wzorcowych Ośrodków Interwencji z Wielkopolski. Ośrodek Interwencji w Krotoszynie, Ośrodek Interwencji w Błońsku oraz Bonieratersk Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie – Piaskach.
 • 16 października 2008 roku pracownicy naszego Ośrodka uczestniczyli w „ Terenowych warsztatach przeciwdziałających procesowi wypalenia zawodowego i podnoszących samoocenę” – pod tym mottem zorganizowano szkolenie z okazji dziesięciolecia PCPR w Gostyniu. Warsztaty były bezpłatne. Zaproszono wszystkich pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu gostyńskiego.
 • Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odwiedzili przedstawiciele holenderskiej organizacji „ Kinderhuis Bodzewo”. Wizyta trwała od 3 do 5 listopada, miała charakter roboczy, a jej efektem było wypracowanie nowych form współpracy polsko – holenderskiej. Do tej pory organizacja zajmowała się głównie pomocą rzeczową dla Domu Dziecka w Bodzewie oraz dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, a także naszego Ośrodka.
 • 21 listopada odbyły się w Pogorzeli powiatowe obchody Święta Pracowników Pomocy Społecznej.
 • 25 listopada pracownicy Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w Krotoszynie pt. „ Rodzina która chroni daje siłę”. Patronat nad konferencją sprawował Rzecznik Praw Dziecka.
 • 30 listopada zakończyliśmy projekt, który był realizowany w naszym Ośrodku. Zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” pt. „ Mam moc – zaczynam życie na nowo”. Dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
 • 6 grudzień „ Mikołajki” – z okazji tego święta dla dzieci i ich mam zorganizowaliśmy wyjazd do kina Cinema City w Poznaniu na film rodzinny.
 • 24 grudzień Wigilia Bożego Narodzenia - do stołu zasiadło 26 osób, potrawy przygotowały mieszkanki Ośrodka, a dzieci pomagały przy nakrywaniu stołu. Padło wiele ciepłych słów, dzieci i dorośli otrzymali prezenty, a na koniec wspólnie śpiewaliśmy kolędy.