Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie za rok 2009

W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

 • pomoc rzeczowa - 1138 osób,
 • pomoc telefoniczna – 66,
 • pomoc prawna -1169 osob,
 • pomoc psychologa - 198 osób,
 • terapia kulinarna - 100 razy,
 • znalazło schronienie 36 osób – 17 kobiet i 19 dzieci,
 • opuściło ośrodek 15 osób w tym 8 kobiet i 7 dzieci,
 • pracowały zawodowo 4 kobiety, renta socjalna 3 kobiety,
 • praktyki studenckie - 5 osób,
 • 3 noworodki

 

 1. Pracownicy Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zostali zaproszeni do udziału w warsztatach zorganizowanych w Poznaniu z udziałem gości z Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu województwa wielkopolskiego w związku z realizacją projektu „ Budowa Task-Force, rozwój adekwatnych koncepcji wspierania i tworzenia sieci – dla dotkniętych przemocą rodzin” i „ Budowa struktur sieci dla wspierania dotkniętych przemocą kobiet i ich dzieci w regionie Poznania i Wrocławia”, w dniach 13.01.2009r. – 17.01.2009r.
 2. 15 stycznia grupa osób reprezentujących organizacje uczestniczące w międzynarodowym projekcie TASK FORCE, mającym na celu rozbudowę sieci placówek pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie gościła w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Dwie przedstawicielki Centrum Terapeutycznego Kobiet z Getyngi w Niemczech, przedstawiciel podobnej placówki z Nottingham w Anglii oraz panie z grupy ekspertów Task Force z Poznania spotkały się z dyrektorem PCPR w Gostyniu Mirosławem Sobkowiakiem i kierownikiem BOIK Anną Sowulą.
 3. Ośrodek został zaproszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na spotkanie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2009 roku.
 4. 25 lutego Ośrodek zorganizował dla dzieci i matek wyjazd w ramach ferii zimowych do „Kinopolis” w Poznaniu na film „Madagaskar 2”.
 5. 27 lutego pracownicy Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu PRZEMOC DOMOWA – DZIECKO KRZYWDZONE - w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 6. Kierownik Ośrodka została zaproszona na Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gostyńskiego. Pani kierownik przedstawiła działalność Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 7. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym na Piaskach na temat Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska.
 8. Personel placówki uczestniczył w konferencji w dniu 20 marca „ Problematyka uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród młodzieży uczącej się”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 9. 30 marca przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przez Gminę Krobia. Spotkanie poprowadził Dyrektor PCPR, Pan Mirosław Sobkowiak, a dotyczyło ono tworzeniu projektów, przygotowania poprawnych ofert konkursowych oraz jak właściwie rozliczyć się z wykonanego zadania.
 10. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym na Piaskach na temat Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.
 11. Kierownik Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie uczestniczyła w szkoleniu w Warszawie „Handel Ludzmi”.
 12. KierownikBonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w dniach od 22 – 24.04.2009r. uczestniczyła w Poznaniu w warsztatach nr.4 projektu Task-Force.
 13. Kierownik Ośrodka uczestniczyła w uroczystym otwarciu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach.
 14. Ośrodek otrzymał dotację ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej pt. – „Moja Moc Moją Szansą”
 15. 13 maja 2009 roku przedstawiciele naszego Ośrodka uczestniczyli w „ Majówce dla organizacji pozarządowych” - zorganizowaną przez Gminę Krobia.
 16. W czerwcu z okazji „Dnia Dziecka” Ośrodek zorganizował wyjazd dla wszystkich dzieci i matek z naszej placówki do ZOO we Wrocławiu.
 17. 6 czerwca odbył się festyn w Domu Dziecka w Bodzewie z okazji „Powitania Lata” Ośrodek był odpowiedzialny tam za swoje stanowisko strzeleckie.
 18. 19 czerwca pracownicy Ośrodka uczestniczyli w obchodach 400 – lecia Zakonu Bonifratrów w Polsce w kaplicy na Marysinie.
 19. 23 czerwca Ośrodek odwiedziła Komisja Powiatu Gostyńskiego wraz z Dyrektorem PCPR – Mirosławem Sobkowiakiem.
 20. Od 26 do 28 czerwca wszyscy mieszkańcy Ośrodka wypoczywali w Leśniczówce w Brzedni.
 21. Personel Ośrodka uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez ROPS w Poznaniu „ Praktyczne aspekty rozliczania dotacji na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Pomocy Społecznej”.
 22. Personel Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w dniu 2 lipca 2009 roku uczestniczył w warsztatach „ Jak angażować społeczność lokalną do wspólnego działania” zorganizowanych w ramach „V Forum Inicjatyw Pozarządowych” – Powiatu Gostyńskiego.Tematyka warsztatu: rola liderów w angażowaniu mieszkańców do wspólnego działania; sposoby i metody angażowania lokalnej społeczności; wykorzystanie dziedzictwa wsi w jej rozwoju; wykorzystanie dziedzictwa wsi w zwiększaniu dochodów jej mieszkańców.

Trener dr Wacław Idziak.

Dr Wacław Idziak to wybitny specjalista, mającego w dorobku wiele osiągnięć w zakresie działalności na rzecz rozwoju lokalnego, angażowania lokalnej społeczności i pracy z liderami. To jeden z członków prestiżowej Fundacji Innowatorów Społecznych Ashoka, osoba zaangażowana w proces odnowy wsi i alternatywne sposoby poprawy życia na terenach wiejskich, zaangażowana w upowszechnianie nowatorskich rozwiązań, niezwykle potrzebnych w nowej rzeczywistości społeczno – gospodarczej, w którą wkraczamy. Dr Wacław Idziak znany jest m.in. z upowszechnienia idei oraz tworzenia wiosek tematycznych w Zachodniopomorskim, w tym słynnej Wioski Hobbitów.